Zwiefacher

Gögga, wennst niet krahst

Noten

Gögga, wennst niet krahst drah i dir's Kragerl rum
Gögga, wennst niet krahst drah i dir's rum
Gögga, wennst niet krahst drah i dir's Kragerl rum
Gögga, wennst niet krahst drah i dir's rum

Drah i dir's oamal rum, drah i dir's zwoamal rum
Göck - Göck - Gögga, wennst niet krahst drah i dir's rum

Alde Kat

Noten

Unser alde Kat mecht ah no ah no,
unser alde Kat mecht ah no ahn.
Ward no a bissl, ward no a bissl, kriegschd scho, kriegschd scho,
ward no a bissl, ward no a bissl, kriegschd scho ahn.

Unser alder Knecht, der ko net ko net,
unser alder Knecht, der ko net recht.
Schnauf no a bissl, schnauf no a bissl, werd scho werd scho,
schnauf no a bissl, schnauf no a bissl, werd scho wern.

Unser alde Kat, die hod jetzt hod jetzt,
unser alde Kat hod jetzt an Mo.
Hinkt halt a weng, schiglt halt a weng, dot's grad dot's grad,
hinkt halt a weng, schiglt halt a weng, dot's grad do.

Unser alder Knecht dot's mid ihr mid ihr,
unser alder Knecht der dot's probiern.
Wackl no a bissl, drah di no a bissl, werd scho werd scho,
wackl no a bissl, drah di no a bissl, werd scho wern.

•  Startseite  •  Lieder  •  Worterklärungen  • 
•  Chapelloise  •  Hanter Dro  •  Walzer  •  Mazurka  •  Walzer-Mazurka  •  Branles  •  Balkan  •  Israel  •  Zwiefache  •